Giới Thiệu 

Đã có 7 năm kinh nghiệm trong ngành nhãn khoa tại các bệnh viện và phòng khám đa khoa.

Học Vấn 

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2014 Bác sĩ Đa khoa Đại học Y Hà Nội
2016 Tốt nghiệp Bác sĩ CK định hướng ngành Nhãn khoa Đại học Y Hà Nội
2018 Thạc sĩ Bác sĩ Đại học Y Hà Nội
2019 Hoàn thành khóa học và thi nhận chứng chỉ phẫu thuật Phaco  

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2019 Mắt Bác sĩ Bệnh viện NewLife
2021-2023 Mắt  Bác sĩ Bệnh viện Medlatec
2023-Nay Mắt Tổng Hợp Bác sĩ  Bệnh viện Mắt Sài Gòn Hà Nội
  • Ưu đãi tuần này!!!