Giới Thiệu

Kinh nghiệm hơn 5 năm khám, điều trị các bệnh lý tại mắt. Thường xuyên trao đổi kiến thức, nâng cao trình độ thông qua các chương trình đào tạo liên tục, các hội thảo nhãn khoa. Hiện đang hoàn thành khóa học thạc sĩ và CĐHA của trường ĐHY Hà Nội.

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2009 - 2015 Bác sĩ Đa Khoa Đại học Y Hà Nội
2015 - 2016 Chứng chỉ Định hướng Nhãn Khoa Bệnh viện Mắt Trung Ương
2016 Chứng chỉ Khúc xạ - Mài lắp kính Đại học Y Hà Nội

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2016 - Nay Khoa Khám Bệnh Bác sĩ Mắt Sài Gòn Nguyễn Du
  • Ưu đãi tuần này!!!