Giới Thiệu

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành nhãn khoa Việt Nam, Bác sỹ Nguyễn Văn Hòa là một trong phẫu thuật viên trung phẫu, khám bệnh khúc xạ, lasik, phaco. Bác sỹ luôn tham gia các hội thảo, nghiên cứu khoa học trau dồi học hỏi kiến thức để nâng cao chất lượng tư vấn, khám và điều trị cho người bệnh. BS tích cực tham gia các hoạt động ở bệnh viện và các vị trí trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, trưởng khoa khám bệnh, tổ trưởng tổ kiểm soát nhiễm khuẩn, phụ trách Ban phòng chống Covid...

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2006 - 2012 Bác sĩ Đa khoa ĐH Y Hà Nội
2013 Định hướng chuyên khoa mắt ĐH Y Hà Nội
2018 Lớp khúc xạ mài lắp kính ĐH Y Hà Nội
2019 Lớp tiêm nội nhãn BV Mắt trung ương
2020 - 2021 Thạc sỹ chuyên ngành nhãn khoa ĐH Y Hà Nội

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2021 - Nay Kế hoạch tổng hợp Trưởng phòng Mắt Sài Gòn Nguyễn Du
  Khoa Khám Trưởng khoa Mắt Sài Gòn Nguyễn Du
  • Ưu đãi tuần này!!!