Thông báo ưu đãi phẫu thuật khúc xạ tháng 9

Thông báo ưu đãi phẫu thuật khúc xạ tháng 9

Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn thông báo ưu đãi phí dịch vụ phẫu thuật khúc xạ tháng 09/2022 như sau:

1.Chính sách ưu đãi phí khám hồ sơ chuyên sâu:

STT Loại dịch vụ Giá niêm yết Mức giá ưu đãi Khu vực Đối tượng ưu đãi
1 Phí khám hồ sơ chuyên sâu tiền phẫu khúc xạ 770,000 459,000 Hồ Chí Minh | Vinh
| Nha Trang | Cần Thơ
Tất cả khách hàng
Bảng giá khám hồ sơ chuyên sâu trước khi phẫu thuật

2. Chính sách ưu đãi phí phẫu thuật:

a. Chi tiết ưu đãi phí phẫu thuật như sau:

STT Dịch vụ phẫu thuật  Giá niêm yết  Mức giá ưu đãi
Tháng 09/2022
(1)
Ưu đãi
công nghệ cao
(2)
 Ghi chú    
   
A Hồ Chí Minh            
  Phakic 90,000,000 88,000,000 85,000,000 Ưu đãi đặt cọc sớm    
  Relex Smile Z 70,000,000 51,000,000 50,500,000      
  Clear Z 70,000,000 51,000,000 48,000,000 Ưu đãi đặt cọc sớm    
  Femtosecond Lasik Z 41,000,000 31,600,000        
  SmartSurface Z 32,000,000 25,600,000        
  OUP/EPI Lasik Z 24,000,000 19,200,000        
  Standard Lasik Z 21,000,000 19,000,000        
  Relex Smile Xtra 84,000,000 61,500,000 61,000,000 Ưu đãi đặt cọc sớm    
  Femtosecond Lasik Xtra 55,000,000 42,100,000 41,600,000 Ưu đãi đặt cọc sớm    
B Hà Nội            
  Phakic 90,000,000 88,000,000 85,000,000 Ưu đãi đặt cọc sớm    
  Relex Smile Z 70,000,000 43,700,000 43,200,000 Ưu đãi đặt cọc sớm    
  Femtosecond Lasik Z 41,000,000 31,600,000        
  Streamlight Z 30,000,000 24,000,000        
  OUP/EPI Lasik Z 24,000,000 19,200,000        
  Standard Lasik Z 21,000,000 19,000,000        
C Vinh            
  Clear Z 70,000,000 43,700,000 40,700,000      
  Femtosecond Lasik Z 41,000,000 30,150,000        
  Standard Lasik Z 21,000,000 15,750,000        
D Cần Thơ            
  Phakic 90,000,000          
  Relex Smile Z 70,000,000 43,700,000 43,200,000      
  Femtosecond Lasik Z 41,000,000 30,150,000        
  Standard Lasik Z 21,000,000 11,750,000        
E Nha Trang            
  Relex Smile Z 70,000,000 44,050,000 43,050,000 Ưu đãi đặt cọc sớm    
  Femtosecond Lasik Z 41,000,000 28,500,000        
  Standard Lasik Z 21,000,000 19,000,000        
Bảng giá phẫu thuật khúc xạ cho từng khu vực thuộc hệ thống

Lưu ý:

  • Bảng giá áp dụng cho trường hợp phẫu thuật 2 mắt
  • Trong trường hợp chỉ phẫu thuật 1 mắt: mức ưu đãi sẽ chỉ còn 60% (cả ưu đãi chung và ưu đãi đặc biệt)
  • Trong trường hợp phẫu thuật 2 mắt khác loại + dịch vụ crosslinking/extralasik: mức ưu đãi sẽ bằng trung bình cộng của các ưu đãi

b. Chi tiết ưu đãi sinh nhật:
Ưu đãi giảm thêm 500.000vnd trên mức giá ưu đãi tháng 09/2022 (1) với các khách hàng có ngày sinh (theo thông tin của CCCD) từ ngày 1/9 – 30/9 khi sử dụng các dịch vụ sau:

Phương pháp áp dụng Hồ Chí Minh Hà Nội Cần Thơ Vinh Nha Trang
Relex Smile Z Không
Femtosecond Lasik Z Không
Khu vực áp dụng chính sách ưu đãi cho khách hàng có sinh nhật trong tháng 9

c. Quà tặng dành cho tất cả các khách hàng: 01 mã ưu đãi phí khám tiền phẫu khúc xạ có giá trị 770.000vnd, dành tặng cho 99 khách hàng đầu tiên phẫu thuật bất kỳ dịch vụ nào tại mỗi bệnh viện trong toàn hệ thống.


d. Địa điểm sử dụng dịch vụ: Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn có áp dụng ưu đãi.


e. Điều kiện sử dụng chung:
o Mức phí phẫu thuật áp dụng theo chương trình ưu đãi này không áp dụng chung với bất cứ ưu đãi của chương trình nào khác diễn ra cùng thời gian.
o Vui lòng mang theo CMND / CCCD để sử dụng dịch vụ
o Khách hàng tự thanh toán các dịch vụ không nằm trong ưu đãi
o Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn không giải quyết các tranh chấp liên quan đến mã ưu đãi
o Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn bảo lưu các quyết định cuối cùng liên quan đến chương trình ưu đãi
o Các quy định khác áp dụng theo quy định hiện hành của Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn


g. Các lưu ý:
o Thể lệ của chính sách có thể điều chỉnh tại từng thời điểm theo quyết định của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Nội dung thay đổi sẽ được đăng kí theo quy định Pháp luật và thông báo cho khách hàng.
o Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến chính sách, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác với khách hàng.

Chia sẻ:

NỘI DUNG LIÊN QUAN

  • Ưu đãi tuần này!!!