Giới Thiệu

Bs Phạm Ngô Kim Bách là một trong bác sĩ giàu kinh nghiệm khám và điều trị gây mê hồi sức. Hơn 30 năm kinh nghiệm khoa gây mê hồi sức Bệnh viện tai mũi họng và Bệnh viện Phụ sản Việt Tiệp Hải Phòng. Từ năm 2010 hoạt động tại phòng mổ Bệnh viện mắt Sài Gòn - Hà Nội.

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
1973 - 1979 Bác sĩ Đa khoa ĐH Y Hà Nội
2010 CK2 gây mê hồi sức ĐH Y Hà Nội
  Quản lý BV ĐH Y tế công cộng

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2010 - Nay Phòng mổ BS khám nội, gây mê hồi sức Mắt Sài Gòn Nguyễn Du
  • Ưu đãi tuần này!!!