Giới Thiệu

Với gần 25 năm công tác, BS Nguyễn Ngọc Nguyên là một trong những bác sĩ nhãn khoa giàu kinh nghiệm tại Việt Nam. Trong suốt quá trình học tập và công tác tại bệnh viện Mắt Sài Gòn Hà Nội với vai trò Trưởng khoa Khám, BS Nguyễn Ngọc Nguyên đã góp phần tạo sự tin tưởng cho người bệnh khi lựa chọn thương hiệu Bệnh viện Mắt Sài Gòn Hà Nội.

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
1992 Hệ Đa Khoa Đại Học Y Hà Nội 
1996 Chuyên Ngành Mắt  Đại Học Y Hà Nội 
  Chuyên Sâu Khúc Xạ  Úc 

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2009 - 6/2023  Khoa Khám Bệnh  Giám đốc chuyên môn Mắt Sài Gòn Nguyễn Du
6/2023- Nay Khoa Khám Bệnh Bác sĩ Mắt Sài Gòn Nguyễn Du
  • Ưu đãi tuần này!!!