Giới Thiệu

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành nhãn khoa, Bác sĩ Nguyễn Minh Đức là một trong phẫu thuật viên trung phẫu, Phaco uy tín. Bác sỹ luôn tham gia các hội thảo để học hỏi kiến thức. Bác sỹ đã từng là trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện.

Học Vấn

ăm Bằng cấp Nơi đào tạo
2004 - 2010 Bác sĩ Đa khoa ĐH Y Hà Nội
2018 - 2021 Thạc sĩ chuyên ngành nhãn khoa ĐH Y Hà Nội

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2020 - Nay Kế hoạch tổng hợp Trưởng phòng Mắt Sài Gòn Nguyễn Du
  • Ưu đãi tuần này!!!