[1/2-29/2] Thông báo chương trình ưu đãi phẫu thuật khúc xạ tháng 2

[1/2-29/2] Thông báo chương trình ưu đãi phẫu thuật khúc xạ tháng 2

Hân hoan chào Xuân Giáp Thìn, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn gửi tặng lộc sáng với chương trình ưu đãi phẫu thuật khúc xạ tháng 2 như sau:

1. Chính sách ưu đãi phí khám hồ sơ chuyên sâu

a. Ưu đãi phí khám cho tất cả khách hàng:

STT Loại dịch vụ Giá niêm yết Mức giá ưu đãi Khu vực
1 Phí khám hồ sơ chuyên sâu tiền phẫu khúc xạ 750,000 199,000 HCM, Vinh,
Nha Trang,
Cần Thơ,
Đà Nẵng
2 Phí khám hồ sơ chuyên sâu tiền phẫu khúc xạ 1,000,000 199,000 Hà Nội

3
Phí khám hồ sơ chuyên sâu Phakic 3,000,000 1,800,000 Hồ Chí Minh

b.Miễn phí khám Thứ 4 & Thứ 5 hàng tuần (đối với khách hàng có đặt hẹn trước):

STT Loại dịch vụ Giá niêm yết Mức giá ưu đãi Khu vực
1 Phí khám hồ sơ chuyên sâu
tiền phẫu khúc xạ
750,000 0 Hồ Chí Minh | Vinh |
Nha Trang | Cần Thơ | Đà Nẵng
2 Phí khám hồ sơ chuyên sâu
tiền phẫu khúc xạ
1,000,000 0 Hà Nội

*** Đặc biệt từ ngày 1/2 – 8/2, miễn toàn bộ phí khám với các khách hàng có đặt hẹn khám bằng SMS và hẹn phẫu thuật trước 8/2/2024

2. Chính sách ưu đãi phí phẫu thuật tháng 2:  

A. Khu vực Hồ Chí Minh

STT Dịch vụ phẫu thuật Giá niêm yết Giá ưu đãi tháng 2 Ưu đãi Tết Giáp Thìn
199 suất đầu tiên
Ưu đãi đặc biệt giảm thêm 2 triệu khi phẫu thuật trước 10/2
 1 Phakic 90,000,000 88,000,000 85,000,000  
 2 Smile Pro 80,000,000 65,000,000 58,999,000 56,999,000
 3 Relex Smile 65,000,000 51,000,000 47,900,000 45,900,000
 4 Clear 65,000,000 51,000,000    
 5 Femtosecond Lasik 41,000,000 31,000,000 27,900,000 25,900,000
 6 SmartSurface 32,000,000 25,000,000 22,000,000  
 7 OUP/EPI Lasik 24,000,000 19,000,000    
 8 Relex Smile Xtra 73,000,000 53,900,000    
 9 Femtosecond Lasik Xtra 49,000,000 33,900,000    

B. Khu vực Hà Nội

STT Dịch vụ phẫu thuật Giá niêm yết Giá ưu đãi tháng 2 Ưu đãi Tết Giáp Thìn
199 suất đầu tiên
Ưu đãi đặc biệt giảm thêm 2 triệu khi phẫu thuật trước 10/2
 1 Phakic 90,000,000 88,000,000    
 2 Relex Smile 65,000,000 46,000,000 42,900,000 40,900,000
 3 Femtosecond Lasik 41,000,000 35,000,000 31,900,000 29,900,000
 4 Streamlight 30,000,000 24,000,000    
 5 OUP/EPI Lasik 24,000,000 19,000,000    

C. Khu vực Vinh

STT Dịch vụ phẫu thuật Giá niêm yết Giá ưu đãi tháng 2 Ưu đãi Tết Giáp Thìn
199 suất đầu tiên
Ưu đãi đặc biệt giảm thêm 2 triệu khi phẫu thuật trước 10/2
 1 Relex Smile 65,000,000 46,000,000 42,900,000 40,900,000
 2 Clear 65,000,000 51,000,000 39,000,000  
 3 Femtosecond Lasik 41,000,000 30,500,000 27,500,000 25,500,000
 4 Smartsurface 32,000,000 25,000,000 22,000,000  
 5 Standard Lasik 21,000,000 17,750,000    

D. Khu vực Đà Nẵng

STT Dịch vụ phẫu thuật Giá niêm yết Giá ưu đãi tháng 2 Ưu đãi Tết Giáp Thìn
199 suất đầu tiên
Ưu đãi đặc biệt giảm thêm 2 triệu khi phẫu thuật trước 10/2
 1 Relex Smile 65,000,000 51,000,000 47,900,000 45,900,000
 2 Femtosecond Lasik 41,000,000 30,500,000 27,500,000 25,500,000
 3 Smartsurface 32,000,000 25,000,000 22,000,000  

D. Khu vực Nha Trang

STT Dịch vụ phẫu thuật Giá niêm yết Giá ưu đãi tháng 2 Ưu đãi Tết Giáp Thìn
199 suất đầu tiên
Ưu đãi đặc biệt giảm thêm 2 triệu khi phẫu thuật trước 10/2
 1 Relex Smile 65,000,000 46,000,000 42,900,000 40,900,000
 2 Femtosecond Lasik 41,000,000 30,500,000 27,500,000 25,500,000

D. Khu vực Cần Thơ

STT Dịch vụ phẫu thuật Giá niêm yết Giá ưu đãi tháng 2 Ưu đãi Tết Giáp Thìn 199 suất đầu tiên Ưu đãi đặc biệt giảm thêm 2 triệu khi phẫu thuật trước 10/2
 1 Phakic 90,000,000 88,000,000 85,000,000  
 2 Relex Smile 65,000,000 46,000,000 42,900,000 40,900,000
 3 Femtosecond Lasik 41,000,000 30,500,000 27,500,000 25,500,000
 4 Smartsurface 32,000,000 25,000,000 22,000,000  
 5 Standartd Lasik 21,000,000 17,750,000    

3. Quy định chung khác:

a. Quà tặng dành cho tất cả các khách hàng:

01 mã ưu đãi phí khám tiền phẫu khúc xạ có giá trị 750.000vnd – 1.000.000vnd, dành tặng cho 99 khách hàng đầu tiên phẫu thuật bất kỳ dịch vụ nào tại mỗi bệnh viện trong toàn hệ thống

b. Địa điểm sử dụng dịch vụ: Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn có áp dụng ưu đãi

c. Điều kiện sử dụng chung:

o Mức phí phẫu thuật áp dụng theo chương trình ưu đãi này không áp dụng chung với bất cứ ưu đãi của chương trình nào khác diễn ra cùng thời gian.
o Vui lòng mang theo CMND / CCCD để sử dụng dịch vụ
o Khách hàng tự thanh toán các dịch vụ không nằm trong ưu đãi
o Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn không giải quyết các tranh chấp liên quan đến mã ưu đãi
o Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn bảo lưu các quyết định cuối cùng liên quan đến chương trình ưu đãi
o Các quy định khác áp dụng theo quy định hiện hành của Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn

c. Quy định đặt cọc:

o Hạn mức đặt cọc: là 3.000.000vnd áp dụng với tất cả các phương pháp (trừ Phakic) ngày phẫu thuật trước 29/02/2024
o Bệnh viện sẽ tự động bảo lưu cọc cho khách hàng thêm 09 tháng tiếp theo kể từ ngày hết thời gian bảo lưu cọc theo quy định tại mục (2) điều d nêu trên mà khách hàng chưa sử dụng dịch vụ.
o Khách hàng sẽ thanh toán phí dịch vụ được niêm yết tại thời điểm sử dụng dịch vụ sau khi trừ đi phần đặt cọc
o Trong vòng 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian bảo lưu cọc theo quy định tại mục (3) điều d nêu trên mà khách hàng vẫn không sử dụng dịch vụ thì việc bảo lưu cọc sẽ tự động chấm dứt mà không cần thông báo, và khách hàng không được hoàn lại tiền cọc trừ trường hợp đáp ứng được điều kiện hoàn cọc theo chính sách này.

e. Tổng đài hỗ trợ:

Mọi thông tin thắc mắc về chính sách vui lòng liên hệ:
o Tổng đài Chăm sóc khách hàng Bệnh viện Mắt Sài Gòn 1900 555 553
o Webiste: www.matsaigon.com
o Fanpage: facebook.com/bvmatsaigon

f. Các lưu ý:

o Thể lệ của chính sách có thể điều chỉnh tại từng thời điểm theo quyết định của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Nội dung thay đổi sẽ được đăng kí theo quy định Pháp luật và thông báo cho khách hàng.
o Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến chính sách, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác với khách hàng.

Chia sẻ:

NỘI DUNG LIÊN QUAN

  • Ưu đãi tuần này!!!